Category Archives: Šilumos taupymas

Ar modernizuoti šildymo sistemą

Už “Saulės miesto” stovi du vienodi raudono mūro nerenovuoti namai: Cvirkos 65A prižiūri administruojanti įmonė, o Cvirkos 65B yra bendrija, kuri viena pirmųjų Šiauliuose apie 2000 m. modernizavo namo šildymo sistemą – įrengė kambario temperatūros reguliavimo termostatus ir individualią sunaudotos šilumos apskaitą.

Cvirkos g. 65A ir 65B šildymo 2012/2013 metais palyginimas  su mūsų namais

Cvirkos g. 65A ir 65B šildymo palyginimas
su mūsų namais,  2012/2013 sezonas

Kad Cvirkos g. 65A nėra gero šeimininko, matyti viršutinėje grafiko kreivėje – šilumos sunaudojimas yra didelis. Palyginimui, žemesnėje kreivėje atvaizduotos išlaidos Gegužių g. 74 name. Apatinėje kreivėje matyti, kad Cvirkos g. 65B gyventojai sutaupo 30% ir daugiau, lyginant su Gegužių 74.

Saulės šiluma taip pat padeda taupyti – termostatai reaguoja ir sumažina šildymą. Gruodžio ir kovo mėnesio mėnesių vidutinė lauko temperatūra buvo labai panaši. Palyginkite, kaip skiriasi išlaidos – sąskaita Cvirkos g. 65B sumažėjo dar 30 proc., o kituose išliko tokio dydžio kaip gruodį.

Gal tai atsitiktinumas? Pasižiūrėkime, ar tapo pranašesniu renovuotas Tilžės g. 26 namas, jame modernizuota šildymo sistema:  įrengti Danfoss termostatai, šilumos kiekio skaitikliai. Palyginti galima su dar trimis tokiais pat nerenovuotais pastatais Tilžės g. 34, 42 ir 50.

Modernizuotos šildymo sistemos Tilžės g. 26 palyginimas su nemodernizuotomis Tilžės g. 34, 42 ir 50, atžvilgiu šalčiausio mėnesio 2012/2013 m. sezone

Modernizuotos šildymo sistemos Tilžės g. 26 palyginimas su nemodernizuotomis Tilžės g. 34, 42 ir 50, atžvilgiu šalčiausio mėnesio 2012/2013 m. sezone

Gruodis ir sausis – tamsiausi mėnesiai. Ir vėl akivaizdus skirtumas tais mėnesiais, kai daugiau saulės šviesos. Ar pastato apšiltinimas turi įtakos? Žemiau pateiktas grafikas, kuriame lyginamos jau minėtos ir nerenovuoto pastato Vytauto g. 134 bei renovuotų Vytauto g. 138 ir Kviečių g. 56 modernizuotos šildymo sistemos su mūsų namų vidutiniais dydžiais:

Renovuotų ir nerenovuotų namų modernizuotų sistemų palyginimas su Gegužių g. 72, 74, Gytarių g. 1 šildymo sistemomis

Renovuotų ir nerenovuotų namų modernizuotų sistemų palyginimas su Gegužių g. 72, 74, Gytarių g. 1 šildymo sistemomis

Visos jos turi pranašumą prieš nemodernizuotas, tačiau šiek tiek skiriasi rezultatai. Kaip ir ankstesniu atveju, geriausiai iliustruoja gruodžio ir kovo mėnesių duomenų palyginimas, taip pat lyginimas modernizuotų su nemodernizuotomis. Atžvilgiu šalčiausio mėnesio perskaičiuotuose duomenyse matyti, kad efektyviausios yra Cvirkos g. 65B, Kviečių g. 56 ir Tilžės g. 26 sistemos.

Ar mūsų namai kuo nors išskirtiniai? Palyginkime su 30 mūsų kaimynų namų šildymo duomenimis (tarp kurių yra taupančių šilumą ir nelabai):

Palyginimas modernizuotų šildymo sistemų su 30 mūsų kaimyninių namų šilumos energijos suvartojimu.

Palyginimas modernizuotų šildymo sistemų su 30 mūsų kaimyninių namų šilumos energijos suvartojimo mėnesiniais vidurkiais.

Kaip matyti lyginant grafikų juodas linijas , esame gana tipiniai. Apšiltintų pastatų, kuriuose šildymo sistemos liko nemodernizuotos, bendrijų pirmininkai apgailestavo, kad nemodernizavo šildymo sistemų. Pasak jų, liko tos pačios šilumos pasiskirstymo problemos, kaip ir neapšiltintuose pastatuose.

Pabaigai. Štai taip atrodo tyrinėtų namų šilumos suvartojimo statistika:

Gegužių g. 72, 74 ir Gytarių g. 1 suvartojimo vidurkių palyginimas su modernizuotomis šildymo sistemomis.

Gegužių g. 72, 74 ir Gytarių g. 1 suvartojimo vidurkių palyginimas su modernizuotomis šildymo sistemomis. 2012/2013 sezonas.

 

 

Visi šildymo duomenys paimti iš “Šiaulių energijos“ svetainės.

Nerenovuotų namų Cvirkos g. 65B ir Vytauto g. 134 šilumos suvartojimas mažai  skiriasi nuo kai kurių renovuotų, tačiau rezultatas gaunamas labai taupant. Tai ir yra vienas iš modernizuotos šildymo sistemos privalumų – turėti galimybę sutaupyti.

Nenorite renovuoti namo? Negausite kompensacijų!

“Taigi mes siūlysime ir kitą sistemą. Dabartinė netinkama, nes sprendimus priima namo bendruomenė, o valstybė jiems tik padeda, dengia dalį išlaidų ir panašiai. Mūsų siūlomoje naujoje sistemoje tas pats principas bus apverstas aukštyn kojomis: valstybė užsiims renovavimu, organizavimu, kreditų ėmimu, paties proceso organizavimu, o žmogus turės padėti būtent valstybei. <>

Turėsime sukurti ekonominio motyvavimo sistemą. Aš, pavyzdžiui, svarstau, kad jeigu atrenkame tuos namus, nuo kurių pradedame, – tarkime, tris namus, – visiems gyventojams siūlome daryti tokiomis sąlygomis renovaciją ir gyventojai atsisako, – tai jeigu jie gauna kompensaciją už šildymą, ji turėtų būti sustabdyta. Jei renovuojasi, ji lieka, ir už šildymą mažiau reikia mokėti. Bet jeigu gyventojas piktybiškai nenori renovuotis, tuomet kodėl valstybė jį turi remti? <>

Kaip veiks visa paskatos sistema, mums dar reikia susidėlioti, sužiūrėti, kiek valstybė rems neatlygintinai, kiek padengs išlaidų. Reikės tuos dalykus nustatyti. Bet taip, kreditas bus susiejamas ne su asmeniu, kaip yra dabar. Juk žmonės sako: „Aš tiek negyvensiu, kiek reikės mokėti.“ Kreditas bus susiejamas su butu. Taigi tą butą bus galima laisvai parduoti ir tas, kuris pirks, žinos sąlygas – kad per šilumos kiekį išmoki tuos pasiimtus kreditus.

Bet esmė – kreditas nesusietas nei su dabartiniu savininku, nei su tuo, kuris butą pirks.“

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/masines-daugiabuciu-renovacijos-konturai-pagal-ministra-v-mazuroni-468550

Šildymo sezonas įsibėgėja. Kokia padėtis?

Jau galima palyginti lapkričio mėnesio 2011 ir 2012 metų duomenis:

Vidutinė lapkričio mėnesio lauko temperatūra: 2011 metais 4,1, o 2012 metais 4,5 laipsnio šilumos.

Šiaulių miesto vidurkis 2011 m. lapkričio mėn.: šildymo energijos kiekis 10,56 kWh/m², šildymo kaina 3,15 Lt/m².

Miesto vidurkis 2012 m. lapkričio mėn.: šildymo energijos kiekis 11,04 kWh/m², šildymo kaina 2,89 Lt/m².

Duomenys paimti iš “Šiaulių energijos” interneto svetainės: http://mano.senergija.lt/NamoInfo/

Lapkričio mėnuo

Gegužių 72

Gegužių 74

Gytarių 1

Parametras / Metai

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Šilumos kiekis šildymui, kWh/m²

8,57

9,25

9,17

9,13

9,05

9,33

Šildymo kaina, Lt/m²

2,56

2,42

2,74

2,39

2,7

2,45

Kaimynai

Gegužių 60 (9a.)

Gegužių 70 (5a.)

Gytarių 3 (5a.)

Šilumos kiekis šildymui, kWh/m²

9,24

9,9

10,43

11,63

10,66

11,81

Šildymo kaina, Lt/m²

2,76

2,59

3,11

3,05

3,18

3,09

Panašūs renovuoti namai

Aido 17 (9a. )

Grinkevičiaus 8 (5a. )

Kviečių 56 (5a.)

Šilumos kiekis šildymui, kWh/m²

5,19

5,15

2,84

3,7

3,67

3,83

Šildymo kaina, Lt/m²

1,55

1,35

0,85

0,97

1,09

1,00

Įdomu palyginti šilumos sunaudojimą su kaimyniniais tokiais pat namais. Nors trūksta detalesnės informacijos apie kitus namus (sunku tiksliau pasakyti, dėl ko šiluma sutaupoma ar švaistoma; yra tam tikra paklaida dėl dalies šilumos priskyrimo karšto vandens ruošimui; panašu, kad šilumos sunaudojimo skirtumus reikėtų aiškinti ir gyventojų įpročiais bei šilumos punkto reguliavimu), tačiau tendencijos apčiuopiamos:

  • Palyginimas Gegužių 72 (9,25 kWh/m² = 100%) su kitais 4 laiptinių devynaukščiais: Gegužių 48 (10,84 kWh/m², suvartoja +17.2%), Gegužių 60 (9,9 kWh/m², +7%), Gegužių 61 (8,91 kWh/m², -3,7%), Lyros 5 (10,52 kWh/m², +13,7%).
  • Palyginimas Gegužių 74 (9,13 kWh/m² = 100%) su kitais 3 laiptinių penkiaaukščiais: Gegužių 52 (10,62 kWh/m², suvartoja +16.3%), Gegužių 58 (pakeisti laiptinės langai: 10,08 kWh/m², +10,4%), Gegužių 68 (pakeisti laiptinės ir rūsio langai, sutvarkytos pastato siūlės, ir panašu, kad atlikta visų pastato blokų hidroizoliacija: 8,03 kWh/m², -14%), Gegužių 70 (netvarkytos net lauko durys: 11,63 kWh/m², +27,4%).
  • Palyginimas Gytarių 1 (9,33 kWh/m² = 100%) su kitais 2 laiptinių penkiaaukščiais: Gytarių 2 ir 4 (pakeisti laiptinės ir rūsio langai: 10,03 kWh/m², suvartoja +7.5%), Gytarių 3 (pakeisti laiptinės langai: 11,81 kWh/m², +26,6%), Gytarių 8 (12,12 kWh/m², +30%), Gytarių 9 (7,0 kWh/m², -25%), Gytarių 10 (13,7 kWh/m², +46,8%), Gytarių 11 (10,39 kWh/m², +11,4%).
  • Sėkmingai renovuotų namų šilumos suvartojimo tendencija matyti lentelėje, kur galima ir palyginti.

Skaičiai atskleidžia tendencijas – organizuotumas ir tvarka apsimoka. Pavyzdžiui, rūsio ir laiptinės langų pakeitimas Gegužių 74 ir Gytarių 1 namuose padarė pokyčius šilumos vartojime. Aplinkiniuose ne bendrijos namuose šilumos sunaudojimas padidėjo 7…11 proc., lyginant prieš metus, o šiuose mūsų namuose jis išliko beveik toks pat kaip pernai. Dar vienas įdomus pokytis – anksčiau mažiau šilumos suvartodavo Gegužių 72 (pvz., 2011 m. lapkritį apie 6,5% mažiau, lyginant su Gegužių 74 ir Gytarių 1). Dabar Gegužių 74-tas tampa taupesnis už Gegužių 72, o Gytarių 1 sunaudoja praktiškai tiek pat. Lauksime, ką parodys kiti žiemos mėnesiai.

Esant lauke –12 šalčio, laiptinių I aukšte laikosi 16,5…18 laipsnių (Gegužių 72, Gytarių 1, Gegužių 74-I laiptinėje) ir net 18,5…20 laipsnių temperatūra (Gegužių 74-II ir III laiptinėse).

Rūsio temperatūros: Gegužių 72-I ir II laiptinėse 12…14 laipsnių, G72-III 15-17 (yra šildymo punktas), G72-IV 12…14 laipsnių; Gegužių 74-I  8,5…11 laipsnių, G74-II 10-13, G74-III 13…15 laipsnių (yra šildymo punktas); Gytarių 1-I  11…13 (yra šildymo punktas), G1-II  8…12 laipsnių.

Per kur išeina šiluma

Tyrimų metu nustatyta, kad per sienas prarandama apie 50%, langus – 25%, stogą – 15% ir grindis – 10% šiluminės energijos.

Sienų  laidumas šilumai pagal ES normas turi būti 3-4 kartus mažesnis, nei dabartinių neapšiltintų blokinių namų.

Dažnai pastato šilumos laidumo problemos plika akimi nepastebimos. Norint tinkamai įvertinti namo šiluminę izoliaciją, pasitelkiami specialūs tyrimai – termovizija. Proceso metu specialiu prietaisu – termovizoriumi – padaromos tiriamo objekto išorės bei vidaus termonuotraukos, kuriose iš karto matyti šilumos nutekėjimų vietos.  Aplankykite žemiau pateiktą nuorodą ir pasižiūrėkite, kaip nuotraukose “šviečia“ pastatų sienos, plyšiai ir blogai užsandarintos vietos, nes šildo aplinką:

http://projektai.delfi.lt/daugiabutis/daugiabuciai/apsiltintos-sienos-sandarus-langai-ir-durys-kokybisku-daugiabucio-atnaujinimo-darbu-rodikliai.d?id=59488881#ixzz26FF7ngaE

Veikia nelaukdami, kol valdžia apgins nuo didelių sąskaitų už šilumą

Daugiabutis Alytuje, panašaus dydžio kaip mūsų bendrijos Gytarių g.1 namas, žengia antrą žingsnį modernizuodami namą. Dabar vykdomi pastato apšiltinimo darbai ir ketina visiškai atsisakyti centrinio šildymo paslaugų:

http://verslas.delfi.lt/realestate/po-renovacijos-numatoma-3-kambariu-buto-sildymo-kaina-per-sezona-650-lt.d?id=59273779

Iš sutaupytų dėl mažesnio šilumos vartojimo ir kainų pinigų atsipirks investicijos į namo modernizavimą. 2011/2012 m. šildymo sezono sąskaitų dydžiai yra čia:

http://ekoenergija.alneta.lt/

Dėl ko vienuose butuose šalta, o kituose – per šilta

Šildymo stovai name yra skirtingai nutolę nuo šilumos punkto. Vanduo renkasi artimiausią ir lengviausią kelią, todėl labiausiai nutolusiuose stovuose teka mažesnis karšto vandens srautas. Termovizoriumi padarytose nuotraukose matyti temperatūros skirtingose pastato dalyse netolygumas:

Vienodas šilumos paskirstymas tarp stovų gaunamas balansuojant srautą stovuose.  Temperatūra apatinių, viršutinių ir vidurinių aukštų kambariuose suvienodinama arba nustatoma pagal poreikį termostatų pagalba, kurie turi būti montuojami prie kiekvieno šildymo radiatoriaus.

Kambario temperatūrą sumažinus 1 laipsniu, šilumos ekonomija siekia 6-8 procentus.  Šiluma taupoma, kai ji tolygiai paskirstoma ir nusistatoma optimali kambario temperatūra.  Balansavimas ir individualus temperatūros nustatymas duoda apie 15-20 proc. taupymo efektą. Investicija vienvamzdei šilumos tiekimo sistemai – apie 30Lt į 1 kv. m. buto ploto. Kompanijos Danfoss sprendimai įgalina be stovų sistemos perdarymo į dvivamzdę gauti analogiško efektyvumo šilumos paskirstymą.  Individuali apskaita padidina gyventojų motyvaciją  taupyti ir pasiekiamas 20-25 proc. efektas ir be pastato šiltinimo.