Tag Archives: Šildymas

Ar modernizuoti šildymo sistemą

Už “Saulės miesto” stovi du vienodi raudono mūro nerenovuoti namai: Cvirkos 65A prižiūri administruojanti įmonė, o Cvirkos 65B yra bendrija, kuri viena pirmųjų Šiauliuose apie 2000 m. modernizavo namo šildymo sistemą – įrengė kambario temperatūros reguliavimo termostatus ir individualią sunaudotos šilumos apskaitą.

Cvirkos g. 65A ir 65B šildymo 2012/2013 metais palyginimas  su mūsų namais

Cvirkos g. 65A ir 65B šildymo palyginimas
su mūsų namais,  2012/2013 sezonas

Kad Cvirkos g. 65A nėra gero šeimininko, matyti viršutinėje grafiko kreivėje – šilumos sunaudojimas yra didelis. Palyginimui, žemesnėje kreivėje atvaizduotos išlaidos Gegužių g. 74 name. Apatinėje kreivėje matyti, kad Cvirkos g. 65B gyventojai sutaupo 30% ir daugiau, lyginant su Gegužių 74.

Saulės šiluma taip pat padeda taupyti – termostatai reaguoja ir sumažina šildymą. Gruodžio ir kovo mėnesio mėnesių vidutinė lauko temperatūra buvo labai panaši. Palyginkite, kaip skiriasi išlaidos – sąskaita Cvirkos g. 65B sumažėjo dar 30 proc., o kituose išliko tokio dydžio kaip gruodį.

Gal tai atsitiktinumas? Pasižiūrėkime, ar tapo pranašesniu renovuotas Tilžės g. 26 namas, jame modernizuota šildymo sistema:  įrengti Danfoss termostatai, šilumos kiekio skaitikliai. Palyginti galima su dar trimis tokiais pat nerenovuotais pastatais Tilžės g. 34, 42 ir 50.

Modernizuotos šildymo sistemos Tilžės g. 26 palyginimas su nemodernizuotomis Tilžės g. 34, 42 ir 50, atžvilgiu šalčiausio mėnesio 2012/2013 m. sezone

Modernizuotos šildymo sistemos Tilžės g. 26 palyginimas su nemodernizuotomis Tilžės g. 34, 42 ir 50, atžvilgiu šalčiausio mėnesio 2012/2013 m. sezone

Gruodis ir sausis – tamsiausi mėnesiai. Ir vėl akivaizdus skirtumas tais mėnesiais, kai daugiau saulės šviesos. Ar pastato apšiltinimas turi įtakos? Žemiau pateiktas grafikas, kuriame lyginamos jau minėtos ir nerenovuoto pastato Vytauto g. 134 bei renovuotų Vytauto g. 138 ir Kviečių g. 56 modernizuotos šildymo sistemos su mūsų namų vidutiniais dydžiais:

Renovuotų ir nerenovuotų namų modernizuotų sistemų palyginimas su Gegužių g. 72, 74, Gytarių g. 1 šildymo sistemomis

Renovuotų ir nerenovuotų namų modernizuotų sistemų palyginimas su Gegužių g. 72, 74, Gytarių g. 1 šildymo sistemomis

Visos jos turi pranašumą prieš nemodernizuotas, tačiau šiek tiek skiriasi rezultatai. Kaip ir ankstesniu atveju, geriausiai iliustruoja gruodžio ir kovo mėnesių duomenų palyginimas, taip pat lyginimas modernizuotų su nemodernizuotomis. Atžvilgiu šalčiausio mėnesio perskaičiuotuose duomenyse matyti, kad efektyviausios yra Cvirkos g. 65B, Kviečių g. 56 ir Tilžės g. 26 sistemos.

Ar mūsų namai kuo nors išskirtiniai? Palyginkime su 30 mūsų kaimynų namų šildymo duomenimis (tarp kurių yra taupančių šilumą ir nelabai):

Palyginimas modernizuotų šildymo sistemų su 30 mūsų kaimyninių namų šilumos energijos suvartojimu.

Palyginimas modernizuotų šildymo sistemų su 30 mūsų kaimyninių namų šilumos energijos suvartojimo mėnesiniais vidurkiais.

Kaip matyti lyginant grafikų juodas linijas , esame gana tipiniai. Apšiltintų pastatų, kuriuose šildymo sistemos liko nemodernizuotos, bendrijų pirmininkai apgailestavo, kad nemodernizavo šildymo sistemų. Pasak jų, liko tos pačios šilumos pasiskirstymo problemos, kaip ir neapšiltintuose pastatuose.

Pabaigai. Štai taip atrodo tyrinėtų namų šilumos suvartojimo statistika:

Gegužių g. 72, 74 ir Gytarių g. 1 suvartojimo vidurkių palyginimas su modernizuotomis šildymo sistemomis.

Gegužių g. 72, 74 ir Gytarių g. 1 suvartojimo vidurkių palyginimas su modernizuotomis šildymo sistemomis. 2012/2013 sezonas.

 

 

Visi šildymo duomenys paimti iš “Šiaulių energijos“ svetainės.

Nerenovuotų namų Cvirkos g. 65B ir Vytauto g. 134 šilumos suvartojimas mažai  skiriasi nuo kai kurių renovuotų, tačiau rezultatas gaunamas labai taupant. Tai ir yra vienas iš modernizuotos šildymo sistemos privalumų – turėti galimybę sutaupyti.

Reklama

Šilumos suvartojimas 2011-2012

Nuo 2011.05.01 iki 2012.04.30 (1 metai) patalpų šildymui, gyvatukams, vandens pašildymui buvo vidutiniškai sunaudota šilumos buto ploto 1 kv. metrui:

Gegužių 72:   133,9 kWh ir 39,26 Lt

Gegužių 74:    140,4 kWh  ir 41.07 Lt

Gytarių 1:   143,4 kWh  ir 41.93 Lt

Per metus išleidžiamą sumą gauname padauginę savo namo skaičius iš savo buto ploto. Žemiau pateikti orientaciniai skaičiai:

1 kamb. ~36 kv. m (Gegužių 74 ~1479 Lt,  Gytarių 1 ~1510 Lt),

2 kambarių ~50 kv.m (G72 ~1963 Lt, G74 ~2054 Lt, G1 ~2097 Lt),

3 kambarių ~64 kv.m (G72 ~2513 Lt, G74 ~2628 Lt, G1 ~2684 Lt),

4 kambarių ~81 kv. m (G72 ~3180 Lt).

Tai kaina tik už šilumą, be sunaudoto šalto vandens kainos!